Artikelen

Verslag Algemene Leden Vergadering 2023 nu beschikbaar

Op maandag 18 december 2023 vond de Algemene Leden Vergadering van NLcoach online plaats.

Algemene Leden Vergadering NLcoach

In de NLcoach Nieuwsbrief van november kondigden we al aan dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van NLcoach digitaal plaatsvindt op maandag 18 december 2023. De vergadering start om 19.00 uur. Je kunt je tot en met 11 december 2023 aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nlcoach.nl met als onderwerp ‘Aanmelding ALV’. Vervolgens ontvang je de deelname-link voor Zoom en de financiële jaarstukken.

Ontbrekende informatie ledenadministratie

Eind 2022 heeft het bestuur van NLcoach de WA-verzekering voor de leden van NLcoach kunnen verlengen. De verzekeraar heeft toen aangegeven dat één van de voorwaarden is dat eind 2023 van alle leden bekend is in welke tak van sport(en) zij actief zijn. Verzekeraar wil dit uiteraard weten om een juiste risico-inschatting te kunnen maken. Bij een deel van onze leden is dit gegeven nog niet bekend in onze administratie, vermoedelijk omdat zij al langer lid zijn en dit destijds niet bij de inschrijving werd gevraagd. Deze leden ontvangen in de eerste week van oktober per e-mail bericht.

Update vanuit verzekeraar

Naar aanleiding van enkele vragen van (nieuwe) leden is er in juni 2023 overleg geweest met de verzekeraar. De vragen gaan met name over wat wel of niet onder de dekking van de WA verzekering valt.

Update 16 december over WA-verzekering leden NLCoach

Het bestuur had toegezegd rond 12 december duidelijkheid te geven over de WA-verzekering. We zijn erg blij de leden te kunnen melden dat we voor 2023 een WA-verzekering kunnen blijven aanbieden. Deze week hebben we een concrete aanbieding ontvangen en die ziet er goed uit.

WA-verzekering 2023

Met dit bericht informeren we je over een aantal belangrijke zaken m.b.t. de WA-verzekering. De WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) die NLcoach al jaren in het pakket heeft voor haar leden loopt per 1 januari 2023 af.

Algemene Leden Vergadering NLcoach

Op maandag 21 november vindt de Algemene Leden Vergadering van NLcoach plaats. De online vergadering start om 20.00 uur. Aanmelden voor 19 november. Je kunt je tot en met 18 november aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nlcoach.nl met als onderwerp ‘Aanmelding ALV’. Vervolgens ontvang je de deelname-link en de financiële jaarstukken.

NLcoach zoekt ambassadeurs!

Graag doet het bestuur een beroep op jou, als trouw lid van NLcoach. In de Algemene Leden Vergadering van december 2021 is er gesproken over het aantrekken van “Ambassadeurs’ om de aanwas van nieuwe leden voor de vereniging te stimuleren. Zo kunnen we onze slogan 'van, voor en door coaches' nog beter inhoud geven!

Uniek aanbod voor intake met sportspychologen VSPN

Wil jij het beste uit jezelf halen en je als coach verder ontwikkelen? Wil jij weten op welk vlak je winst kan boeken? Wil jij weten hoe je meer plezier kunt hebben en succesvoller kunt zijn? Wil jij inzicht krijgen in jouw kwaliteiten en valkuilen? Of wil je juist handvatten om als coach (nog) beter te presteren onder druk? Maak dan een afspraak met één van de sportpsychologen van de VSPN die een speciaal aanbod hebben voor jou als coach.

Mulier Instituut zoekt topsportcoaches voor onderzoek!

Het Mulier Instituut doet in opdracht van de Dopingautoriteit onderzoek naar de visie van het begeleidingsteam op het gebruik van doping in de topsport en de rol die zij daarin spelen bij het begeleiden van de sporter. De rol van de coach is hierbij onmisbaar. Het Mulier Instituut is daarom op zoek naar coaches of trainers die willen meewerken aan dit onderzoek. Bent je coach of trainer en werk je met professionele topsporters? Dan zijn we benieuwd naar je mening en zouden we je graag uitnodigen voor een eenmalig interview. Het interview zal digitaal plaatsvinden, duurt maximaal een uur en kan plaatsvinden op een moment dat het jou uitkomt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet herleidbaar.

Podcast Leren Presteren met Kim Lammers

Luister nu de podcast Leren Presteren! In deze podcast komen sporters, coaches en andere performers aan bod die vertellen over hoe zij hebben leren presteren. Hoe bereiden zij zich voor op een seizoen? Op een wedstrijd? Hoe gingen zij om met druk, tegenslagen, gedachten en emoties? Wat hebben zij geleerd van hun loopbaan waar zij de rest van hun leven profijt van hebben? En wat kunnen wij met deze ervaringen doen? Deze podcast met Kim Lammers is de eerste uit een serie van podcasts waarin auteur Afke van de Wouw van het boek Leren Presteren een aantal experts interviewt op de genoemde thema's.

Laatste plaatsen live cursussen september

In de maand september start NLcoach weer met haar bijeenkomsten. Voor twee van de cursussen zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Diverse sportbonden hebben licentiepunten verleend dus benut deze kans om snel en voordelig je punten te behalen! Als lid van Nlcoach ontvang je bovendien een aantrekkelijke korting op de deelnameprijs.

NLcoach e-zine juni 2020

Dit is het derde nummer van NLcoach dat louter online te lezen is.

NLcoach e-zine juni 2020

Binnenkort verschijnt het nieuwe e-zine.

NLcoach e-zine mei 2020

Dit is het tweede nummer van NLcoach dat louter online te lezen is.

NLcoach e-zine april 2020

‘HISTORISCHE NUMMERS’