Laatste plaatsen live cursussen september

Korting op deelname voor leden NLcoach!

In de maand september start NLcoach weer met haar bijeenkomsten. Voor twee van de cursussen zijn nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Diverse sportbonden hebben licentiepunten verleend dus benut deze kans om snel en voordelig je punten te behalen! Als lid van Nlcoach ontvang je bovendien een aantrekkelijke korting op de deelnameprijs.

Tweedaagse cursus Coaching & Beïnvloeding
Donderdag 10 en 24 september 2020 te Den Bosch

Het coaching & beïnvloeding model (C&B) is een gedragsobservatie-instrument waarmee waarneembaar gedrag gekoppeld wordt aan heldere coachadviezen. Er wordt hierin een onderscheid gemaakt tussen positief gedrag en belemmerend gedrag. Coaches leren zo op een snelle manier en in verschillende situaties een sporter te sturen op zijn gedrag zodat hij zich optimaler gaat ontwikkelen.

Leergang Diepe Motivationale Drijfveren
Donderdag
17 en 24 september 2020 te Erp
Het proces van leren, ontwikkelen en presteren start bij moti­vatie. De motivatieleer is één van de meest onderzochte gebieden binnen de sportpsychologie. Bekend zijn de onderzoeken van Jacques van Rossum (Vrije Universiteit van Amsterdam) naar prestatiemotivatie met als belangrijkste resultaat dat voor verreweg de meeste sporters het zeker niet in de eerste plaats gaat om het winnen, medailles of podium­plaat­sen. Verschillen in drijf­veren liggen hieraan ten grondslag. Ze geven de behoeften van de sporter aan en door die behoeften te bevredigen ontstaan de voorwaarden voor gemotiveerd gedrag. Hoe weet jij de juiste snaar bij elke sporter te raken? Voor coaches is het bijzonder waardevol de drijfveren van hun spor­ters te kennen. Immers de ene sporter kent in dit opzicht andere behoeften dan de an­dere sporter.