Notulen ALV

Onderstaand zijn de notulen van de Algemene Ledenvergadering te downloaden

  • Notulen ALV 21 november 2022 (concept, akkoord bestuur, maar volgend jaar nog akkoord ALV)
  • Notulen ALV 13 december 2021 (goedgekeurd door ALV)