Nieuws & Achtergrond

Update vanuit verzekeraar

Naar aanleiding van enkele vragen van (nieuwe) leden is er in juni 2023 overleg geweest met de verzekeraar. De vragen gaan met name over wat wel of niet onder de dekking van de WA verzekering valt.

Update 16 december over WA-verzekering leden NLCoach

Het bestuur had toegezegd rond 12 december duidelijkheid te geven over de WA-verzekering. We zijn erg blij de leden te kunnen melden dat we voor 2023 een WA-verzekering kunnen blijven aanbieden. Deze week hebben we een concrete aanbieding ontvangen en die ziet er goed uit.

WA-verzekering 2023

Met dit bericht informeren we je over een aantal belangrijke zaken m.b.t. de WA-verzekering. De WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) die NLcoach al jaren in het pakket heeft voor haar leden loopt per 1 januari 2023 af.

Algemene Leden Vergadering NLcoach

Op maandag 21 november vindt de Algemene Leden Vergadering van NLcoach plaats. De online vergadering start om 20.00 uur. Aanmelden voor 19 november. Je kunt je tot en met 18 november aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nlcoach.nl met als onderwerp ‘Aanmelding ALV’. Vervolgens ontvang je de deelname-link en de financiële jaarstukken.

Uniek aanbod voor intake met sportspychologen VSPN

Wil jij het beste uit jezelf halen en je als coach verder ontwikkelen? Wil jij weten op welk vlak je winst kan boeken? Wil jij weten hoe je meer plezier kunt hebben en succesvoller kunt zijn? Wil jij inzicht krijgen in jouw kwaliteiten en valkuilen? Of wil je juist handvatten om als coach (nog) beter te presteren onder druk? Maak dan een afspraak met één van de sportpsychologen van de VSPN die een speciaal aanbod hebben voor jou als coach.

Mulier Instituut zoekt topsportcoaches voor onderzoek!

Het Mulier Instituut doet in opdracht van de Dopingautoriteit onderzoek naar de visie van het begeleidingsteam op het gebruik van doping in de topsport en de rol die zij daarin spelen bij het begeleiden van de sporter. De rol van de coach is hierbij onmisbaar. Het Mulier Instituut is daarom op zoek naar coaches of trainers die willen meewerken aan dit onderzoek. Bent je coach of trainer en werk je met professionele topsporters? Dan zijn we benieuwd naar je mening en zouden we je graag uitnodigen voor een eenmalig interview. Het interview zal digitaal plaatsvinden, duurt maximaal een uur en kan plaatsvinden op een moment dat het jou uitkomt. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn niet herleidbaar.

Podcast Leren Presteren met Kim Lammers

Luister nu de podcast Leren Presteren! In deze podcast komen sporters, coaches en andere performers aan bod die vertellen over hoe zij hebben leren presteren. Hoe bereiden zij zich voor op een seizoen? Op een wedstrijd? Hoe gingen zij om met druk, tegenslagen, gedachten en emoties? Wat hebben zij geleerd van hun loopbaan waar zij de rest van hun leven profijt van hebben? En wat kunnen wij met deze ervaringen doen? Deze podcast met Kim Lammers is de eerste uit een serie van podcasts waarin auteur Afke van de Wouw van het boek Leren Presteren een aantal experts interviewt op de genoemde thema's.

Ontdek onze thema's: