Nieuws & Achtergrond

Verslag Algemene Leden Vergadering 2023 nu beschikbaar

Op maandag 18 december 2023 vond de Algemene Leden Vergadering van NLcoach online plaats.

Algemene Leden Vergadering NLcoach

In de NLcoach Nieuwsbrief van november kondigden we al aan dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) van NLcoach digitaal plaatsvindt op maandag 18 december 2023. De vergadering start om 19.00 uur. Je kunt je tot en met 11 december 2023 aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nlcoach.nl met als onderwerp ‘Aanmelding ALV’. Vervolgens ontvang je de deelname-link voor Zoom en de financiële jaarstukken.

Ontbrekende informatie ledenadministratie

Eind 2022 heeft het bestuur van NLcoach de WA-verzekering voor de leden van NLcoach kunnen verlengen. De verzekeraar heeft toen aangegeven dat één van de voorwaarden is dat eind 2023 van alle leden bekend is in welke tak van sport(en) zij actief zijn. Verzekeraar wil dit uiteraard weten om een juiste risico-inschatting te kunnen maken. Bij een deel van onze leden is dit gegeven nog niet bekend in onze administratie, vermoedelijk omdat zij al langer lid zijn en dit destijds niet bij de inschrijving werd gevraagd. Deze leden ontvangen in de eerste week van oktober per e-mail bericht.

Update vanuit verzekeraar

Naar aanleiding van enkele vragen van (nieuwe) leden is er in juni 2023 overleg geweest met de verzekeraar. De vragen gaan met name over wat wel of niet onder de dekking van de WA verzekering valt.

Update 16 december over WA-verzekering leden NLCoach

Het bestuur had toegezegd rond 12 december duidelijkheid te geven over de WA-verzekering. We zijn erg blij de leden te kunnen melden dat we voor 2023 een WA-verzekering kunnen blijven aanbieden. Deze week hebben we een concrete aanbieding ontvangen en die ziet er goed uit.

WA-verzekering 2023

Met dit bericht informeren we je over een aantal belangrijke zaken m.b.t. de WA-verzekering. De WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) die NLcoach al jaren in het pakket heeft voor haar leden loopt per 1 januari 2023 af.

Algemene Leden Vergadering NLcoach

Op maandag 21 november vindt de Algemene Leden Vergadering van NLcoach plaats. De online vergadering start om 20.00 uur. Aanmelden voor 19 november. Je kunt je tot en met 18 november aanmelden door een e-mail te sturen naar info@nlcoach.nl met als onderwerp ‘Aanmelding ALV’. Vervolgens ontvang je de deelname-link en de financiële jaarstukken.

Ontdek onze thema's: