Beroepscode

Houvast voor kwaliteit en sportmoraal

De sport is in beweging en daarmee ook de sportmoraal. De hedendaagse ontwikkelingen, zoals commercialisering, professionalisering en de introductie van prestatiebevorderende middelen hebben de traditionele sportmoraal onder een grote druk gezet. Trainers/coaches (zowel betaalde als vrijwilligers) moeten steeds weer hun houding bepalen tegenover de sporter en diens omgeving. De beroepscode kan een uitstekend hulpmiddel zijn. De beroepscode is het resultaat van een systematische bezinning op de normen en waarden van het handelen van trainers/coaches en is opgesteld in nauwe samenspraak met trainer/coaches uit verschillende takken van sport.

De beroepscode geeft gedragsregels en aanbevelingen waaraan trainers/coaches zich in hun dagelijkse werk dienen te houden. De beroepscode:

  • Is een kwaliteitstoets van de beroepsuitoefening voor trainers/coaches.
  • Biedt een legitimatie van het beroepshandelen.
  • Maakt voor sporters duidelijk wat zij mogen verwachten.
  • Geeft houvast, bescherming en de mogelijkheid om kritiek te uiten.

Uitgangspunten zijn:

  • De rechten van de sport(st)er.
  • De relaties binnen en buiten de sport.
  • De werkomstandigheden en professionele standaard.

Trainers/coaches dienen de integriteit van sporters te waarborgen. Ze dienen relaties met sporters (en anderen) op een integere manier in te vullen, gebaseerd op openheid, eerlijkheid, wederzijds vertrouwen en respect. Tenslotte dienen trainers/coaches de standaard van hun vak hoog te houden.