Verslag Algemene Leden Vergadering 2023 nu beschikbaar

Op maandag 18 december 2023 vond de Algemene Leden Vergadering van NLcoach online plaats.

Het volledige verslag van de ALV is hier te lezen.