Update 16 december over WA-verzekering leden NLCoach

Het bestuur had toegezegd rond 12 december duidelijkheid te geven over de WA-verzekering. We zijn erg blij de leden te kunnen melden dat we voor 2023 een WA-verzekering kunnen blijven aanbieden. Deze week hebben we een concrete aanbieding ontvangen en die ziet er goed uit.

In het kort komt het erop neer dat we voor 2023 een WA-verzekering hebben met dezelfde dekking tegen dezelfde premie en met dezelfde uitsluitingen. De komende dagen wordt het aanvraagproces verder afgehandeld en als we de polis definitief hebben zullen we die op de website plaatsen zodat iedereen deze kan lezen. Dat betekent dat we nog een klein voorbehoud moeten maken, maar we hebben er vertrouwen in dat dit rond komt.

Er is één bijzonderheid: van ca. 300 leden is in onze administratie niet bekend welke sport zij beoefenen. Dat dateert nog uit de begintijd van NLCoach toen dat gegeven niet werd opgevraagd. Maar die situatie accepteert de nieuwe verzekeraar niet en we krijgen in 2023 een periode de gelegenheid om dat aan te vullen. Verzekeraar heeft dat nodig om het risico nog beter in te schatten. Die 300 leden zullen dus begin 2023 een bericht ontvangen om hun tak van sport op te geven. Reageer daar s.v.p. op want als je dat niet doet val je over enige tijd buiten de verzekering.

In de Algemene Ledenvergadering van maandag 21 november hebben de leden ingestemd met het contributievoorstel voor 2023. De definitieve bedragen hingen toen nog af van de vraag of er een verzekering zou komen. Nu die er is worden de contributiebedragen van 2022 met 5% verhoogd. Dit is conform het besluit van de ALV. Dat betekent concreet:

  • Basiscontributie € 86,50 (nu € 82,50)
  • Studenten: € 42 (nu € 40)
  • PRO-lidmaatschap € 273 (nu € 260)

De facturatie en incasso van de maand januari hebben we aangehouden totdat er duidelijkheid was over de verzekering. Deze zal nu zo snel mogelijk plaats vinden.

Bestuur NLCoach