Ontbrekende informatie ledenadministratie

Van 300 leden mist nog de tak van sport die nodig is voor verzekering

Eind 2022 heeft het bestuur van NLcoach de WA-verzekering voor de leden van NLcoach kunnen verlengen. De verzekeraar heeft toen aangegeven dat één van de voorwaarden is dat eind 2023 van alle leden bekend is in welke tak van sport(en) zij actief zijn. Verzekeraar wil dit uiteraard weten om een juiste risico-inschatting te kunnen maken. Bij een deel van onze leden is dit gegeven nog niet bekend in onze administratie, vermoedelijk omdat zij al langer lid zijn en dit destijds niet bij de inschrijving werd gevraagd. Deze leden ontvangen in de eerste week van oktober per e-mail bericht.

Dringend verzoek

In de ledenadministratie van NLcoach ontbreekt van een aantal leden op dit moment de informatie over de sport(en) waarbinnen zji als trainer/coach actief zijn. We vragen je om uiterlijk 31 oktober 2023 deze ontbrekende informatie door te geven. Ontbreekt van jou deze informatie, dan krijg je hierover via de e-mail bericht. Check ook svp je spam. Het doorgeven van deze informatie is heel belangrijk. Als eind van dit jaar deze informatie niet in onze administratie is opgenomen betekent het dat je niet langer onder de dekking van de verzekering valt. Heb je vragen, neem dan contact op via info@nlcoach.nl.

Via onderstaande button kom je in het formulier waarop je de informatie kunt aangeven. Via de e-mail of per brief heb je je lidmaatschapsnummer ontvangen (alleen als van jou de informatie ontbreekt).