Update vanuit verzekeraar

Aangepaste lijst gevaarlijke sporten

Naar aanleiding van enkele vragen van (nieuwe) leden is er in juni 2023 overleg geweest met de verzekeraar. De vragen gaan met name over wat wel of niet onder de dekking van de WA verzekering valt.

WA-verzekering

Naar aanleiding van vragen van leden is er nog steeds regelmatig contact met de verzekeraar van de WA-verzekering. De vragen gaan vooral over wie wel of niet onder de dekking valt. De nieuwste versie van de polis en het aanhangsel staan op de website. Belangrijke punten:

1. De actle lijst met gevaarlijke sporten die zijn uitgesloten is iets meer gespecificeerd en is te vinden op de website.

2. De voorwaarde dat trainers / coaches een diploma dienen te hebben dat afgegeven is door de sportbond staat nu expliciet genoemd in de polis. De lijst met bonden staat op de website bij het inschrijfformulier.

Over dit laatste punt blijft het bestuur van NLcoach in gesprek met de verzekeraar omdat NLcoach van mening is dat ook afgestudeerden van alle erkende MBO-, HBO- en universitaire sportopleidingen’ onder de dekking zouden moeten vallen. De voortgang en eventuele wijzigingen wordt steeds gecommuniceerd via de nieuwsbrief van NLcoach, die in de eerste week van iedere maand wordt verstuurd.