WA-verzekering 2023

Met dit bericht informeren we je over een aantal belangrijke zaken m.b.t. de WA-verzekering. De WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) die NLcoach al jaren in het pakket heeft voor haar leden loopt per 1 januari 2023 af.

Laatste stand van zaken over WA-verzekering leden NLCoach

In de Algemene Ledenvergadering van maandag 21 november heeft het bestuur de aanwezige leden bijgepraat. We hebben op dit moment te maken met de situatie dat de nu lopende WA-verzekering door de verzekeraar per 1 januari 2023 is opgezegd. Dit is eerder per mail aan alle leden gemeld.
Omdat de WA-verzekering voor veel leden een belangrijke reden is voor het lidmaatschap van NLCoach worden op dit moment door het bestuur de mogelijkheden verkend om de WA-verzekering wellicht bij een andere verzekeraar onder te brengen. Daartoe staan concreet op dit moment drie lijntjes uit. Deze partijen zijn met verschillende verzekeraars in gesprek en uiteraard hopen we dat dit tot een aanbod voor een verzekering leidt. De kans hierop kunnen we niet inschatten maar we hebben wel gemerkt dat dit best lastig zal zijn.
Het bestuur streeft ernaar om rond 12 december duidelijkheid te hebben en dat dan in die week aan de leden kenbaar te maken.