WA-verzekering

Met dit bericht informeren we je over een aantal belangrijke zaken m.b.t. de WA-verzekering. De WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) die NLcoach al jaren in het pakket heeft voor haar leden loopt in 2022 door. Maar er is m.i.v. 2022 wel wat veranderd. De belangrijkste punten staan hieronder. Lees deze s.v.p. goed door.

Dat de WA-verzekering in 2022 doorloopt is goed nieuws en was zeker niet vanzelfsprekend. In 2020 werden we geconfronteerd met een heel forse premieverhoging en in 2021 werden aanvullende eisen gesteld. Eén van die eisen was dat van alle leden van NLcoach bekend moest zijn in welke sport de betreffende trainer of coach actief is. Dat is nu van het overgrote deel van de leden bekend en daarmee heeft de verzekeraar het risico nog eens beoordeeld. Het gevolg daarvan is dat de verzekering onder de volgende condities wordt verlengd:

 • Alleen ingezetenen van Nederland vallen onder de dekking van de polis. Trainers woonachtig in het buitenland dienen in het betreffende land een verzekering af te sluiten;
 • Van de dekking zijn uitgesloten:
  • sporten met luchtvaartuigen;
  • sporten met motorrijtuigen;
  • sporten met motorisch voortbewogen vaartuigen;
  • schietsport inclusief handboogschieten;
  • extreme sporten (incl. BMX).
 • Een paar opmerkingen ter toelichting:
  • Verzekerd zijn de leden in hun hoedanigheid als trainer/coach, dus als ze les geven en er gebeurt wat.
  • Trainers en coaches die zijn aangesloten bij de KNAC Nationale Autosport Federatie en de Nederlandse Handboog Bond zijn bijvoorbeeld niet verzekerd;
  • Voor wat betreft de leden waarvan de tak van sport niet bekend is in de administratie van NLcoach geldt dat deze leden niet verzekerd zijn indien ze zich bezig houden met de sporten die verzekeraar heeft uitgesloten;
  • De uitsluiting voor bovenstaande sporten is ook van toepassing als de trainer of coach geregistreerd staat voor een wel verzekerde sport, maar incidenteel als trainer of coach actief is voor de uitgesloten sport. De reguliere sport is dan wel verzekerd, de uitgesloten sport niet.
 • Tot slot nog enkele voordelen van de nieuwe polisvoorwaarden:
  • De premie wordt voor 2022 niet verder verhoogd;
  • De toeslag voor gevaarlijke sporten vervalt in 2022;
  • Er wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd;
  • Studenten kunnen ook al instromen;
  • De eis dat leden bij een sportbond aangesloten moeten zijn die lid is van NOC*NSF is komen te vervallen.

Het bestuur van NLcoach is verheugd dat het gelukt is deze belangrijke pijler onder het lidmaatschap te kunnen blijven aanbieden. Naar schatting 99% van onze leden blijft met de nieuwe voorwaarden onder de dekking vallen. We hopen dat we met deze nieuwe voorwaarden weer een aantal jaren vooruit kunnen.
Het polisblad van de verzekering staat op de website van NLcoach zodat iedereen deze kan inzien. Tevens staat hier de verzekeringskaart. Als je twijfelt over jouw specifieke situatie lees het polisblad en de verzekeringskaart dan nog eens goed.