Nieuwe route NLcoach

Coaches anno nu hebben andere wensen dan een aantal jaren terug. NLcoach werkt daarom aan het platform van de toekomst. De contouren daarvan zijn langzaam zichtbaar, de intenties daartoe ondertekend.

Het nieuwe bestuur van NLcoach, onder voorzitterschap van Paul van Ass, is 2020 vol enthousiasme begonnen. Er werden vele gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt, die NLcoach, de opleider en belangenbehartiger van trainers en coaches, een mooie toekomst moeten geven. Van Ass: “We gaan er hard aan werken.”